Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002471/2019(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002471/2019(ASW)

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών ανέκαθεν αποτελούσε προτεραιότητα της Επιτροπής. Από το 2015, 4 επιχειρήσεις της ΕΕ συνέβαλαν στη διάσωση περίπου 760 000 ατόμων στη θάλασσα. Από αυτές τις 4 επιχειρήσεις, οι 3 —«Θέμις», «Ποσειδών» και «Indalo»— υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παραμένουν σε πλήρη λειτουργία. Η δέσμευση για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών δεν ξεκινά όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στα σκάφη ή μόλις φθάσουν στα σύνορά μας. Η ολοκληρωμένη στρατηγική για την πρόληψη των παράτυπων μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες σε τρίτες χώρες προτού πραγματοποιήσουν επικίνδυνα ταξίδια, για την αποτροπή των δραστηριοτήτων των διακινητών και για την εξεύρεση εναλλακτικών νόμιμων οδών.

Η ΕΕ είναι επίσης ένας από τους κυριότερους συμμετέχοντες στις προσπάθειες επανεγκατάστασης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επανεγκαταστάσεις στην ΕΕ αποτελούν μέρος του τρέχοντος προγράμματος της ΕΕ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την επανεγκατάσταση 50 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τα τέλη του 2019, μεταξύ άλλων από τη Λιβύη και τον Νίγηρα. Περισσότερα από 39 300 άτομα έχουν ήδη επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις επανεγκαταστάσεις και να αυξήσουν τον αριθμό των θέσεων επανεγκατάστασης που προσφέρονται στα άτομα που βρίσκονται στη Λιβύη ή στους απομακρυνθέντες στον Νίγηρα, μεταξύ άλλων και με την πρόσφατη κοινή επιστολή που απεστάλη στα κράτη μέλη και υπεγράφη από την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο κ. Mogherini και τον επίτροπο κ. Αβραμόπουλο τον Ιούλιο του 2019, μετά την αεροπορική επίθεση στο κέντρο κράτησης Tajoura.

Όπως περιγράφεται στην πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση προόδου για τη μετανάστευση, από το 2017, περισσότεροι από 49 000 μετανάστες έχουν λάβει βοήθεια για να επιστρέψουν οικειοθελώς στην πατρίδα τους, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) από τη Λιβύη και περισσότερα από 4 000 άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν απομακρυνθεί από τη Λιβύη μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με την υποστήριξη της ειδικής ομάδας Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών[1]. Από τη δημιουργία της το 2017, η ειδική ομάδα συνέβαλε, αφενός, στην παροχή ασφαλών διαδρόμων προς την Ευρώπη και, αφετέρου, στην προστασία των μεταναστών και των προσφύγων.

Αυτό υποστηρίζεται από σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (EUTF για την Αφρική). Η ειδική ομάδα έχει καλέσει επανειλημμένα τις αρχές της Λιβύης να κλείσουν όλα τα κέντρα κράτησης και να δημιουργήσουν ασφαλείς χώρους για τους μετανάστες και να διαχειριστούν το άσυλο και τη μετανάστευση σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική στηρίζει τις χώρες εταίρους ως προς τη βελτίωση των τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο τη διάσωση ζωών στη θάλασσα και την ανάσχεση των τραγικών θανάτων στη Μεσόγειο.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου