Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 19k
6. september 2019
E-002673-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002673-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Sophia in 't Veld (Renew) , Morten Petersen (Renew) , Moritz Körner (Renew) , Antony Hook (Renew) , Anna Júlia Donáth (Renew) , Irina Von Wiese (Renew) , Olivier Chastel (Renew)

 Om:  Gennemgang af 10 000 afgørelser i straffesager på baggrund af datalagringsfejl
 Skriftlig besvarelse 

Den 18. august 2019 meddelte de danske myndigheder, at 10 700 afgørelser truffet i straffesager siden 2012 vil blive gennemgået på grund af fejl i telesporingsdata, der blev brugt som bevis. Problemerne, der delvis stammer fra politiets IT-systemer og delvis fra telesystemerne, førte til et forbud for anklagemyndigheden mod at anvende teledata i to måneder, hvor fejlene og de potentielle konsekvenser bliver undersøgt(1).

I den forbindelse bedes det oplyst:
Er Kommissionen bekendt med ovennævnte sag og lignende problemer i andre medlemsstater, og vil den medtage disse oplysninger i sin omfattende undersøgelse af mulige datalagringsløsninger(2)?
Hvilke konsekvenser får det for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i EU, navnlig instrumenter som den europæiske arrestordre og bevissikringskendelsen, elektronisk bevismateriale, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre og interoperabiliteten, hvis de nationale datalagringsordninger viser sig at være upålidelige?
Hvilke konsekvenser bliver der for udvekslingen af oplysninger, den gensidige retshjælp og politisamarbejdet og det retlige samarbejde med tredjelande, der bruger tilsvarende datalagringssystemer?

(1)https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/europe/denmark-cellphone-data-courts.html http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/nye-alvorlige-oplysninger-i-teledata-sagen
(2)I maj gav Rådet Kommissionen til opgave at indsamle yderligere oplysninger og afholde målrettede høringer som led i en omfattende undersøgelse af mulige datalagringsløsninger, herunder om muligheden for et fremtidigt lovgivningsinitiativ. https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2019/06/06/data-retention-to-fight-crime-council-adopts-conclusions/

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 25. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik