Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 18k
9. září 2019
E-002681-19
Otázka k písemnému zodpovězení E-002681-19
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Marcel Kolaja (Verts/ALE)

 Předmět:  Povinnost členských států zajistit, aby mohli uživatelé účinně využívat výjimky a omezení stanovené v čl. 17 odst. 7 směrnice (EU) 2019/790
 Písemná odpověď 

Domnívá se Komise v souvislosti s prováděním směrnice o autorském právu, že povinnost členských států zajistit, aby mohli uživatelé využívat stávající výjimky z autorského práva (stanovené v čl. 17 odst. 7 směrnice (EU) 2019/790), lze splnit obecným ustanovením informujícím uživatele o stávajících výjimkách a omezeních, které je obsaženo ve smluvních podmínkách poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, jehož služby jsou k poskytování prostoru pro ukládání obsahu chráněného autorským právem využívány(1)? Anebo by měly prováděcí právní předpisy požadovat, aby poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online zavedli vedle opatření informujících uživatele také opatření, která by uživatelům umožnila dané výjimky a omezení účinně využívat, a to bez preventivního blokování ze strany těchto poskytovatelů?

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0790#017.007

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 26. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí