Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 18k
14. helmikuuta 2020
E-003458/2019(ASW)
Helena Dallin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-003458/2019

Kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä on vastoin Euroopan unionin perusarvoja, ja se on nimenomaisesti kielletty EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklan nojalla.

Komissio on tietoinen siitä, että intersukupuolisille lapsille ja nuorille tehdään leikkauksia, joihin heillä ei ole ikänsä vuoksi mahdollisuutta antaa täysin tietoon perustuvaa suostumustaan. Nämä leikkaukset ovat usein lääketieteellisesti tarpeettomia.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan mukaisesti unionin on kuitenkin otettava huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen järjestämiseen. Tästä syystä eettinen vastuu intersukupuolisille nuorille ja lapsille tehtävistä leikkauksista on jäsenvaltioilla. Mahdollisuus kolmannen sukupuolen valitsemiseen syntymähetkellä tai sen kirjaaminen yleisiin asiakirjoihin kuuluu myös jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Komissio on julkaissut luettelon toimista hlbti-henkilöiden(1) tasa-arvon edistämiseksi(2) ja tarjonnut samassa yhteydessä jäsenvaltioille tilaisuuden vaihtaa parhaita käytäntöjä sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoliominaisuuksia koskevan lainsäädännön ja politiikkatoimien osalta. Komissio on myös ottanut aiheen esille syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta käsittelevässä korkean tason ryhmässä ja julkaissut intersukupuolisten tasa-arvosta kertovan videon(3). Komissio pohtii parhaillaan, miten politiikkatoimia voitaisiin jatkaa: tavoitteena on esitellä hlbti-henkilöiden tasa-arvostrategia tänä vuonna.

(1)Homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset.
(2)https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/list-actions-advance-lgbti-equality_en
(3)http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I142954
Päivitetty viimeksi: 19. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö