Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 54kWORD 10k
28 Οκτωβρίου 2019
E-003495/2019
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Emil Radev, Marie-Pierre Vedrenne, Theodoros Zagorakis, Olivier Chastel, Andrus Ansip, Dominique Riquet, José Gusmão, Romana Tomc, Sylvie Brunet, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Stefan Berger, Martin Horwood, Alexandra Geese, Susana Solís Pérez, Valerie Hayer, Christophe Grudler, Frédérique Ries, Rasmus Andresen, Sirpa Pietikäinen, Laurence Farreng
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Οι πιθανοί κίνδυνοι του σχεδίου Libra

Το Libra, ένα κρυπτονόμισμα που δημιούργησε το Facebook, αναμένεται να παρέχει μία νέα μέθοδο πληρωμών, πέραν των παραδοσιακών τραπεζικών διαύλων, αρχής γενομένης το 2020, το οποίο θα καταστήσει την αγορά αγαθών ή την αποστολή χρημάτων τόσο εύκολη όσο και η αποστολή ενός στιγμιαίου μηνύματος. Σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα, το Libra πρόκειται επίσης να δημιουργήσει αποθεματικό νόμισμα για να εξασφαλίσει τη σταθερότητά του.

Το νέο αυτό νόμισμα αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη, καθώς θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να δυσχεράνει την άσκηση των καθηκόντων των κεντρικών τραπεζών. Υπάρχει, επίσης, ανησυχία λόγω της κακής φήμης του Facebook στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξαιτίας και του τεράστιου αριθμού των χρηστών του: σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια άτομα.

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει έρευνα σχετικά με πιθανές πράξεις που αντιβαίνουν τον ανταγωνισμό και έχει αποστείλει επιστολή στο Facebook καθώς και στην ένωση Libra association, ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι.

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη του Libra σε αυτό το στάδιο; Αποτελεί πραγματική απειλή για τα νομίσματα που εκδίδουν οι κεντρικές τράπεζες και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και θα υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει νομοθετική πράξη, ώστε να ρυθμιστεί το εν λόγω κρυπτονόμισμα, ή απλά θα απαγορεύσει πλήρως το Libra εντός της ΕΕ;

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου