Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna vprašanja
PDF 54kWORD 18k
24. januar 2020
 E-003596/2019
Odgovor g. Wojciechowskega
v imenu Evropske komisije
Referenčna številka vprašanja: E-003596/2019

Komisija raziskave o bakteriji Xylella fastidiosa podpira z dvema namenskima raziskovalnima projektoma v okviru programa Obzorje 2020: XF-Actors(1) in POnTE(2) (zaključen 31. oktobra 2019; informativni pregled z glavnimi rezultati(3)). Projektoma so bila namenjena sredstva v višini približno 10 milijonov EUR, nadgradila pa naj bi znanje o biologiji tega škodljivega organizma ter razvila orodja za preprečevanje in odkrivanje njegovih učinkov in nadzor nad njimi.

Poleg tega Komisija s proračunom v višini več kot 2,2 milijona EUR v okviru programa Obzorje 2020 – ukrepi Marie Skłodowske-Curie podpira tri projekte, ki se ukvarjajo neposredno z organizmom Xylella fastidiosa. Prvi od teh projektov je preučeval različne vrste rastlin, dovzetnih za to bakterijo(4), drugi se bo ukvarjal z dinamikami njenega prenosa(5), tretji pa krepi zmogljivosti in povečuje ozaveščenost o načinih boja proti bakteriji Xylella fastidiosa v Evropi in tretjih državah(6).

V okviru trenutnega delovnega programa družbenega izziva 2 Obzorja 2020 za obdobje 2018–2020 Komisija podpira raziskave v zvezi z nastajajočimi tveganji za zdravje rastlin, pri čemer se redno objavlja namenska tema(7), za katero se vsako leto namenijo sredstva v višini 7 milijonov EUR. Ta tema vložnikom omogoča, da v svojih predlogih izpostavijo nove škodljive organizme rastlin, ki povzročajo ali bi verjetno povzročili znatne (socialno-)ekonomske ali okoljske izgube za evropsko kmetijstvo ali gozdarstvo.

Poleg tega, kar zadeva nadzorne ukrepe, Sklep (EU) 2015/789(8) določa nujne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega vnosa organizma Xylella fastidiosa v Unijo in njegovega širjenja na ozemlju Unije. Navedeni sklep med drugim predvideva letno spremljanje tega škodljivega organizma s strani držav članic. V zvezi s tem obstajajo možnosti sofinanciranja EU(9), s katerim se države članice podpira pri izvajanju programov spremljanja.

(1)https://cordis.europa.eu/project/rcn/206027/factsheet/en;
https://cordis.europa.eu/project/rcn/206027/factsheet/en
(2)https://cordis.europa.eu/project/rcn/204627/factsheet/en;
https://cordis.europa.eu/project/rcn/204627/factsheet/en
(3)https://www.ponteproject.eu/wp-content/uploads/2018/12/Brochure-POnTE-2018.pdf;
https://www.ponteproject.eu/wp-content/uploads/2018/12/Brochure-POnTE-2018.pdf
(4)Projekt XYL-EID, https://cordis.europa.eu/project/rcn/207834/factsheet/en;
Projekt XYL-EID, https://cordis.europa.eu/project/rcn/207834/factsheet/en
(5)Projekt XYL-SPIT, https://cordis.europa.eu/project/rcn/221977/factsheet/en;
Projekt XYL-SPIT, https://cordis.europa.eu/project/rcn/221977/factsheet/en
(6)Projekt CURE-XF, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211591/factsheet/en;
Projekt CURE-XF, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211591/factsheet/en
(7)Obzorje 2020, družbeni izziv 2, delovni program za obdobje 2018–2020, tema SFS-05-2018-2019-2020,
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf;
Obzorje 2020, družbeni izziv 2, delovni program za obdobje 2018–2020, tema SFS-05-2018-2019-2020,
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
(8)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02015D0789-20180629;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02015D0789-20180629
(9)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0652;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0652
Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov