Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 48kWORD 10k
7. marraskuuta 2019
E-003685/2019
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Gwendoline Delbos-Corfield, Karin Karlsbro, Sylwia Spurek, Nathalie Loiseau, Grace O'Sullivan, Nicolae Ştefănuță, Sándor Rónai, Svenja Hahn, Aurore Lalucq, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Barbara Ann Gibson, Milan Brglez, Vera Tax, Birgit Sippel, Irène Tolleret, Terry Reintke, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Brando Benifei, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Miapetra Kumpula-Natri, Rasmus Andresen, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Pina Picierno, Petra De Sutter, Olivier Chastel, Manuel Bompard
 Aihe: Coca-Colan sakot hlbti-myönteisestä kampanjasta Unkarissa

Unkarissa Pestin lääninhallitus on määrännyt Coca-Colalle sakot ”#loveislove”-nimisen mainostaulukampanjan käynnistämisestä elokuussa 2019. Mainosjulisteissa esiintyy sekä heteroseksuaalisia että homoseksuaalisia pareja ja selkeä viesti, että jokaisella on oikeus rakastaa. Lääninhallitus perusteli päätöstään viittaamalla Unkarin mainoslain osaan, jossa kielletään mainonta, joka ”vahingoittaa lasten ja alaikäisten fyysistä, henkistä, emotionaalista ja moraalista kehitystä”. Fidesz-puolueen ja Unkarin parlamentin jäsen István Boldog vaati myös Coca-Colan julkista boikottia sen kampanjan johdosta.

 

1. Katsooko komissio, että lääninhallituksen päätös rikkoo perustavanlaatuisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, perusoikeuskirjan 21 artiklassa ja sisämarkkinalainsäädännössä vahvistettua sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa EU:n perusperiaatetta?

2. Onko komissio yhtä mieltä siitä, että päätös on selkeä ja valitettava esimerkki hlbti-yhteisöön kohdistuvasta syrjinnästä?

3. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä estääkseen Unkarin hallitusta rikkomasta unionin lainsäädäntöä poliittisista syistä ja tietoisesti tarkoituksenaan lietsoa homofobiaa ja vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa?

Kysymyksen alkukieli: SL
Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö