• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-003916/2019(ASW)Parlamentní otázka
E-003916/2019(ASW)

Odpověď komisaře Sinkevičiuse jménem Evropské komise

EU usiluje o dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí prostřednictvím právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší, hluku a vody.

EU a Komise nemají přímý vliv na jednotlivé případy, a tedy ani na případ, na který odkazuje pan poslanec. Hlavní odpovědnost za schvalování projektů a řádné provádění právních předpisů EU mají členské státy, a uplatňovat unijní právo v konkrétních situacích tedy musí příslušné polské orgány.

Pokud jde o zvláštní případ hnědouhelného dolu Turów, Komise ve své odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení P-2703/2019 uvedla, že podle informací, které má k dispozici, nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí, kterým se povoluje prodloužení těžby v tomto dole. Veřejné konzultace týkající se tohoto projektu, včetně přeshraničních konzultací, byly naplánovány na 11. září až 1. října 2019. Komise v této fázi nemá žádné další informace.

Poslední aktualizace: 19. března 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí