• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-003916/2019Parlamentní otázka
E-003916/2019

Životní prostředí v pohraničních oblastech a role EU

Otázka k písemnému zodpovězení E-003916/2019
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)

V pohraničních obcích v Libereckém kraji trápí občany negativní dopady těžby (např. mizí spodní vody v podhůří Jizerských hor, vysoké emise) z velkého povrchového dolu a elektrárny Turów na polském území. Důl se už v současné době dotýká českých hranic a spolu s elektrárnou velice negativně ovlivňuje životní prostředí v České republice i v Německu. I přes to je však pro obyvatele těchto obcí velmi obtížné jakkoliv ovlivnit či zastavit těžbu a ani v rámci bilaterálních jednání regionálních politiků nebylo dosaženo žádné uspokojivé dohody, ČR si jen s Polskem začne vyměňovat informace [1] o úrovni hluku, emisí a kvalitě vody, což podstatu problému pro občany neřeší. Povolení těžby dolu mělo vypršet 30. 4. 2020, ovšem polská strana je rozhodnutá vymoci si prodloužení lhůty až do roku 2044.

Vzhledem k hlavní prioritě Komise v novém období, kterou je právě životní prostředí, se ptám, zda může Evropská unie v těchto případech situaci ovlivnit?

Je případně možné z evropské úrovně do této věci zasáhnout jinak?

Poslední aktualizace: 25. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí