• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-004095/2019(ASW)Întrebare parlamentară
E-004095/2019(ASW)

Răspuns dat de dl Breton în numele Comisiei Europene

Comisia împărtășește opinia distinsei doamne deputat în ceea ce privește importanța datelor pentru economia UE și riscurile societale conexe. Comisia a înființat Observatorul privind economia platformelor online[1] pentru a monitoriza și oferi consultanță cu privire la evoluția economiei platformelor online, inclusiv practicile legate de date și publicitatea online. Regulamentul (UE) 2019/1150[2] privind relațiile dintre platformele online și întreprinderi, care se va aplica începând cu 12 iulie 2020, va contribui la colectarea de informații suplimentare privind practicile în materie de schimb de date. Printre altele, acest regulament le impune platformelor online obligații de transparență cu privire la modul în care utilizează și partajează datele cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și cu părțile terțe.

Legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)[3] și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice[4], se aplică în cazul platformelor online active în Europa. Conformitatea cu legislația respectivă ar trebui să fie asigurată, de asemenea, în cazul în care aceste platforme acționează ca furnizori de identitate, ceea ce înseamnă că utilizatorii își pot utiliza contul de rețea socială pentru a se autentifica pe un alt site. Mai precis, articolul 5 alineatul (3) din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice prevede că pentru stocarea de informații sau obținerea accesului la informații stocate în echipamentul terminal[5] este necesar consimțământul utilizatorului[6].

Monitorizarea respectării de către platformele online a legislației UE privind protecția datelor și punerea în aplicare a acestor norme țin, în principal, de competența autorităților naționale, iar câteva dintre acestea au luat deja măsuri în ceea ce privește Google[7]. În plus, unele autorități consideră că anumite servicii de analiză web pot fi utilizate numai cu consimțământul utilizatorilor[8].

În ceea ce privește chestiunile legate de concurență, Comisia a trimis recent cereri de informații către Google și alți actori de pe piață în cadrul unei anchete preliminare în curs cu privire la colectarea și utilizarea datelor de către Google.

Ultima actualizare: 5 martie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate