Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004321/2019Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004321/2019

Μη συμμόρφωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια με τη νομοθεσία περί βιομηχανικής ρύπανσης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004321/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Σύμφωνα με μελέτη, το 2016, 16 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια εξέπεμψαν τόση ποσότητα διοξειδίου του θείου (SO₂) και σκόνης όσο συνολικά 250 μονάδες στην ΕΕ. Οι εκπομπές αυτές συνδέονταν με 3 900 πρόωρους θανάτους και με σωρευτικό κόστος για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 5,8 δισεκατομμύρια επωμίστηκαν τα συστήματα εντός της ΕΕ [1] .

Δεδομένα της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αποκαλύπτουν ότι οι εκπομπές SO₂ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στη Βόρεια Μακεδονία και στη Σερβία το 2018 ήταν έξι φορές υψηλότερες από τα ανώτατα όρια σωρευτικών εκπομπών που έχουν τεθεί με βάση τα αντίστοιχα εθνικά τους σχέδια μείωσης των εκπομπών (ΕΣΜΕ). Επιπλέον, οι εκπομπές σκόνης για τις τέσσερις αυτές χώρες κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου ήταν υψηλότερες κατά 64 % από το ανώτατο όριο των ΕΣΜΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου