Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 16k
10 Μαρτίου 2020
E-004411/2019(ASW)
Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004411/2019

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1) Ωστόσο, το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα και μπορεί, επομένως, να υπόκειται σε αναλογικούς περιορισμούς με τους οποίους επιδιώκονται θεμιτοί σκοποί και δεν θίγεται ον πυρήνας του εν λόγω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών που συνδέονται με την πληρωμή δικαστικών εξόδων(2).

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα και με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους αξιότιμους βουλευτές, το δικαστικό ένσημο που πρέπει να καταβληθεί για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανέρχεται στο 0,8% της αξίας της αγωγής. Η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου το οποίο ανέρχεται στο 0,8% της αξίας της αγωγής δεν κρίνεται υπερβολική. Συναφώς, υπενθυμίζεται πως το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι τα δικαστικά τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για την άσκηση προσφυγής στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας επί διοικητικής διαφοράς σχετικής με δημόσιες συμβάσεις και τα οποία δεν υπερβαίνουν το 2 % της αξίας του αντικειμένου της οικείας συμβάσεως δεν δύνανται να καταστήσουν πρακτικώς αδύνατη ή υπέρμετρα δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η έννομη τάξη της Ένωσης(3).

(1)Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ισχύουν για τα κράτη μέλη, μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
(2)Orizzonte Salute, C‐61/14, EU:C:2015:655, paragraphs 72 and 79.
(3) Case C-61/14, paragraph 58.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου