Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 10k
13 december 2019
E-004414/2019
Fråga för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Damien Carême, Saskia Bricmont, Erik Marquardt, Damian Boeselager, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik
 Skriftligt svar 
 Angående: Frågor om användningen av unionens asylstöd till Grekland och Italien efter Europeiska revisionsrättens rapport nr 24/2019

I sin granskningsrapport av den 13 november 2019 om EU:s asylstöd till Grekland och Italien tar Europeiska revisionsrätten upp den stora skillnaden mellan de uttalade målen och de uppnådda resultaten, inte minst när det gäller omplacering för nödsituationer och asylförfarandenas längd. De tilldelade EU-resurserna förefaller dåligt fördelade, med ovärdiga levnadsvillkor i mottagningscentrumen som pris.

Hur förklarar kommissionen de konstaterade skillnaderna mellan mål och resultat och hur tänker den komma till rätta med dem?

Hur förklarar kommissionen att Frontexpersonal placeras ut i glesbefolkade mottagningscentrum medan andra lider svår resursbrist? Hur förklarar kommissionen att Europeiska stödkontoret för asylfrågor är underbemannat medan Frontex har tillräcklig bemanning eller rentav är överbemannat?

Trots sina mandat som ledamöter av Europaparlamentet har flera av oss nekats tillträde till de grekiska mottagningscentrumen, som emellertid finansieras av EU-budgeten som parlamentet är ansvarigt för. Hur förklarar kommissionen att Europaparlamentsledamöter inte har möjlighet att skaffa sig en bild av situationen på plats och användningen av EU:s medel? Vad tänker kommissionen föreslå för att alla Europaparlamentsledamöter ska få tillträde till alla EU-finansierade mottagningsanläggningar?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 7 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy