• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-004570/2019Parlementaire vraag
E-004570/2019

Zorgen over de nieuwe actieve gifstof Pydiflumetofen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004570/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

In een recente vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders werd onlangs de nieuwe actieve stof Pydiflumetofen geagendeerd.

Deze stof is extreem persistent, het duurt 8 540 dagen voordat de helft afgebroken is. Gezien het feit dat persistentie alleen in combinatie met bio-accumulatie wordt beoordeeld, is de kans aanwezig dat deze giftige stof goedgekeurd wordt onder de huidige toelatingscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Onderzoek van onder andere de EFSA [1] wijst uit dat gebruik van deze stof leidt tot een stijgende concentratie in de grond. Zelfs na 100 jaar zal de concentratie nog toenemen.

Laatst bijgewerkt op: 25 september 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid