• EN - English
 • RO - română
Întrebare parlamentară - E-004586/2019(ASW)Întrebare parlamentară
E-004586/2019(ASW)

  Răspuns dat de dl Várhelyi în numele Comisiei Europene

  Acest proiect finanțat de UE a fost contractat după aderarea României la UE. Autoritățile naționale erau responsabile să asigure furnizarea autorizațiilor necesare și să efectueze evaluările privind impactul asupra mediului. Acestea trebuiau să asigure durabilitatea rezultatelor și să garanteze buna funcționare a sistemului de canalizare.

  Comisia controlează ex-post punerea în aplicare a programelor de preaderare în România.

  Autoritățile naționale nu au raportat nicio neregulă legată de proiect, iar Comisia nu a fost niciodată informată cu privire la această situație. Prin urmare, Comisia se va adresa autorităților române pentru a investiga aspectele problematice descrise și, ulterior, poate lua măsuri corective.

  În conformitate cu dispozițiile articolelor 317 și 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene , statele membre trebuie să adopte, pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii, aceleași măsuri ca cele pe care le adoptă pentru a-și apăra propriile interese financiare.

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013[1] stabilește obligațiile care îi revin unui stat membru în cazul investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

  În plus, acordul de finanțare încheiat între Comisie și autoritățile naționale privind programul[2] prevede ca toate contractele rezultate să fie supuse unor măsuri de supraveghere și controlului financiar din partea Comisiei. Dacă nu se respectă condițiile de finanțare sau în caz de nereguli ori fraude, Comisia poate recupera integral sau parțial finanțarea UE în cauză.

  Cetățenii îi pot prezenta Comisie plângeri dacă sunt martorii unor nereguli în punerea în aplicare a proiectelor finanțate de UE[3]. Comisia garantează că va da curs plângerilor. De asemenea, cetățenii pot aduce direct la cunoștința OLAF cazuri de presupusă fraudă online (prin sistemul de notificare[4], cu ajutorul unui formular online[5] sau în scris prin poștă).

  În ceea ce privește monitorizarea, pentru a asigura sustenabilitatea finanțării UE, Comisia aplică diferite niveluri de control pentru programele de preaderare. Comisia consideră că monitorizarea în vigoare este, în general, suficientă în ceea ce privește asistența pentru preaderare gestionată de statele membre.

  Ultima actualizare: 6 aprilie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate