• EN - English
  • FR - français
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-000317/2020Parlementaire vraag
E-000317/2020

Patent Assertion Entities (PAE’s)

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000317/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher (Renew), Stéphane Séjourné (Renew)

Een doeltreffend en evenwichtig Europees systeem van intellectuele-eigendomsrechten is nodig om Europese bedrijven in staat te stellen te innoveren en op wereldvlak mee te kunnen. Met een gebrekkig octrooistelsel is de volledige interne markt kwetsbaar voor misbruik.

Momenteel neemt het aantal “patent assertion entities” (PAE’s) sterk toe. PAE’s zijn financiële entiteiten die geen producten produceren of verkopen. In plaats daarvan kopen zij octrooien om innovatieve ondernemingen, waaronder kmo’s, aan te klagen, teneinde een hoge afwikkelingsvergoeding te verkrijgen.

In 2018 meldde Darts-ip dat het aantal geschillen in verband met PAE’s tussen 2007 en 2017 gemiddeld met een kleine 20 % per jaar was toegenomen [1] . Deze opwaartse tendens was met name in de ICT-sector zichtbaar.

Op 16 januari 2020 meldde de Financial Times dat een groep van 35 ondernemingen de Commissie had verzocht actie te ondernemen tegen PAE’s [2] . Deze tendens van misbruik door PAE’s is zorgwekkend.

Laatst bijgewerkt op: 25 september 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid