Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 33kWORD 17k
23 maart 2020
 E-000321/2020
Antwoord van de heer Reynders
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-000321/2020

De Commissie heeft de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verzocht haar informatie te verstrekken over de feiten in verband met het vermeende verzuim om 75 000 veroordelingen aan andere lidstaten mee te delen overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad(1), waarover werd bericht in de media. De Commissie heeft de gevraagde informatie nog niet ontvangen. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal de Commissie een aanvullend antwoord op deze vraag geven.

Wat de toekomstige samenwerking met het Verenigd Koninkrijk inzake rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken betreft, is in de onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad op 25 februari 2020 heeft vastgesteld de ambitie van de Unie verwoord om tot nauwe samenwerking te komen, met inachtneming van de toekomstige status van het Verenigd Koninkrijk als derde land dat geen deel uitmaakt van het Schengengebied en dus geen vrij verkeer van personen biedt. Dergelijke samenwerking dient wederkerigheid te waarborgen en zowel de autonomie van de besluitvorming van de Unie als de integriteit van haar rechtsorde te behouden. Dat vereist gedegen waarborgen op het gebied van de grondrechten en gegevensbescherming. Andere voorwaarden zijn doeltreffende governance, handhaving en geschillenbeslechting, ook wat betreft de rol van het Hof van Justitie bij de uitlegging van het recht van de Unie.

(1)PB L 93 van 7 april 2009, blz. 23.
Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid