Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 30kWORD 17k
23 mars 2020
 E-000321/2020
Svar från Didier Reynders
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-000321/2020

Kommissionen har begärt att Förenade kungarikets myndigheter inkommer med information om den påstådda underlåtelsen att meddela övriga medlemsstater 75 000 fällande domar i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF(1), såsom rapporterats i media. Kommissionen har ännu inte fått någon sådan information. Så snart denna information blir tillgänglig kommer kommissionen att lämna ett kompletterande svar på denna fråga.

När det gäller det framtida samarbetet med Förenade kungariket om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete är de förhandlingsdirektiv som rådet antog den 25 februari 2020 ett uttryck för unionens ambition att inrätta ett tätt samarbete, med beaktande av Förenade kungarikets framtida status som tredjeland utanför Schengen och utan fri rörlighet för människor. Detta samarbete måste säkerställa ömsesidighet, upprätthålla autonomin för unionens beslutsfattande och integriteten för unionens rättsordning. Det måste omfatta robusta skyddsmekanismer för grundläggande rättigheter och dataskydd. Det förutsätter också effektiva styrelseformer, en effektiv kontroll av efterlevnaden och tvistlösning, vilket innefattar domstolens roll i tolkningen av unionslagstiftningen.

(1)EUT L 93, 7 april 2009, s. 23.
Senaste uppdatering: 7 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy