Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 10k
21 januari 2020
E-000321/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000321/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Malik Azmani (Renew), Olivier Chastel (Renew), Antony Hook (Renew), Fabienne Keller (Renew), Moritz Körner (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Michal Šimečka (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Irina Von Wiese (Renew)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: De verzwegen nalatigheid van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk om de EU te informeren over 75 000 strafrechtelijke veroordelingen

Op 14 januari kwam aan het licht dat de autoriteiten van het VK hebben nagelaten de gegevens van 75 000 veroordelingen van EU-burgers aan hun land van herkomst door te geven en dat zij deze fout voor andere lidstaten hebben verborgen. Dit werd ingegeven door de vrees dat het schade zou toebrengen aan de reputatie van het VK wat betreft de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en de justitiële samenwerking in strafzaken. De autoriteiten van het VK hebben de details van deze 75 000 zaken nog steeds niet doorgestuurd naar de rechtshandhavingsinstanties in de EU-27 (1) .

1. Is de Commissie het met ons eens dat dit, net zoals het hacken van de Belgische provider Belgacom en het onrechtmatig gebruik van de databank van het Schengeninformatiesysteem door de autoriteiten van het VK, een ernstige tekortkoming is die de lidstaten blootstelt aan veiligheidsrisico’s en het vertrouwen van de burgers in de autoriteiten van het VK als partner in de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken ondermijnt? Is zij het ermee eens dat er spoedig en diepgaand onderzoek nodig is, waarvan de bevindingen aan het Parlement moeten worden voorgelegd? Indien dit het geval is, zal de Commissie onmiddellijk actie ondernemen?

2. Is zij het met ons eens dat de uitwisseling van informatie alleen voor betere beveiliging kan zorgen als beide partijen hun steentje bijdragen, en dat indien een van de twee dit niet doet, er uiteindelijk geen vooruitgang wordt geboekt op vlak van veiligheid, en samenwerking dus eigenlijk zinloos is?

3. Zal zij daarom aandringen op een duidelijk en permanent kader voor de deelname van het VK aan de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van adequate mechanismen voor verantwoordingsplicht en handhaving?

(1)https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/14/revealed-uk-concealed-failure-to-alert-eu-over-75000-criminal-convictions
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 5 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid