Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 10k
21. januára 2020
E-000321/2020
Otázka na písomné zodpovedanie E-000321/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Malik Azmani (Renew), Olivier Chastel (Renew), Antony Hook (Renew), Fabienne Keller (Renew), Moritz Körner (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Michal Šimečka (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Irina Von Wiese (Renew)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Neoznámenie 75 000 prípadov odsúdenia za trestný čin, ktoré orgány Spojeného kráľovstva zatajili pred EÚ

14. januára sa zistilo, že orgány Spojeného kráľovstva nepostúpili informácie o 75 000 prípadoch odsúdení občanov EÚ ich domovskej krajine a zatajili túto skutočnosť pred ostatnými členskými štátmi. Stalo sa tak z obavy z poškodenia povesti Spojeného kráľovstva v oblasti spolupráce v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach. Orgány Spojeného kráľovstva stále nepredložili podrobné údaje o týchto 75 000 prípadoch orgánom presadzovania práva v EÚ-27 (1) .

1. Súhlasí Komisia s tým, že rovnako ako hackerský útok orgánov Spojeného kráľovstva na belgického poskytovateľa služieb Belgacom a nezákonné používanie údajov z databázy Schengenského informačného systému, aj toto predstavuje závažné zlyhanie, ktoré vystavuje členské štáty bezpečnostnému riziku a narúša dôveru verejnosti v orgány Spojeného kráľovstva ako partnera pri policajnej a súdnej spolupráci v trestných veciach, a súhlasí s tým, že je potrebné rýchle a podrobné vyšetrovanie, pričom budú príslušné zistenia postúpené Parlamentu? Ak áno, podnikne okamžité kroky?

2. Súhlasí s tým, že výmena informácií môže zlepšiť bezpečnosť len vtedy, ak si obe strany splnia svoje povinnosti, a ak tak jedna strana neurobí, z hľadiska bezpečnosti sa nedosiahnu žiadne výhody, a tým sa spolupráca stane bezpredmetnou?

3. Bude preto trvať na jasnom a trvalom rámci účasti Spojeného kráľovstva na policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý by zahŕňal primerané mechanizmy preberania zodpovednosti a presadzovania povinnosti?

(1)https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/14/revealed-uk-concealed-failure-to-alert-eu-over-75000-criminal-convictions
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 5. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia