Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000387/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000387/2020

Παράνομες πρακτικές της εταιρείας "Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE Α.Ε.", που παραβιάζουν θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000387/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

Η Διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Ε», σε συνέχεια αντίστοιχων παράνομων πρακτικών παρελθόντων ετών, που έληξαν με έκδοση εις βάρος της δικαστικών αποφάσεων και την από 01/01/2018 συμφωνία με τους εργαζόμενους, αρνείται πάλι από τον Δεκέμβριο του 2019 να τους δεχθεί στον χώρο εργασίας τους. Τους εξαναγκάζει σε νέες ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή σε δανεισμού σε άλλη εταιρεία, την οποία εμφάνισε ότι αναλαμβάνει μέρος της παραγωγής.

Η εταιρεία παραβιάζει θεμελιώδεις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή τμήματος αυτής, και για την αποτροπή καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η τακτική της ELFE να πιέζει τους εργαζομένους προς ατομικές συμβάσεις εργασίας και δανεισμό σε εταιρείες που ιδρύονται για το σκοπό αυτό, παραβιάζει και την οδηγία SEVESO, περί πρόληψης ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου