• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-000636/2020(ASW)Întrebare parlamentară
E-000636/2020(ASW)

Răspuns dat de dna Kyriakides în numele Comisiei Europene

Comisia nu intenționează să instituie un fond european pentru dezvoltarea unor planuri naționale de acțiune împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM). Instrumentele financiare existente, cum ar fi fondurile politicii de coeziune a UE și politica agricolă comună (PAC), oferă posibilitatea de a sprijini acțiuni privind RAM[1]. În plus, există și alte instrumente care sprijină statele membre în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor lor de combatere a RAM. De exemplu, serviciile Comisiei, împreună cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), organizează vizite de tip „O singură sănătate” în statele membre, la cererea acestora.

Programul de sprijin pentru reforme structurale poate oferi, de asemenea, asistență tehnică statelor membre pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor lor naționale de acțiune. Acțiunea comună privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale[2] și rețeaua europeană „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)[3] sunt alte exemple de sprijin din partea UE.

În ceea ce privește reducerea utilizării antimicrobienelor, ECDC, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Agenția Europeană pentru Medicamente au stabilit în comun o listă de indicatori armonizați ai rezultatelor[4] pentru a sprijini statele membre în evaluarea progreselor înregistrate atât la oameni, cât și la animalele de la care se obțin produse alimentare. Această problematică va fi abordată în cadrul unei viitoare reuniuni a acestei rețele. Nu în ultimul rând, Comisia ar putea avea în vedere măsuri suplimentare pentru combaterea RAM în cadrul viitoarei strategii „de la fermă la consumator” pentru alimentele durabile.

Ultima actualizare: 6 aprilie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate