• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-000636/2020Întrebare parlamentară
E-000636/2020

Solicitare de înființare a unui fond european privind rezistența la antimicrobiene (RAM) bazat pe rezultate

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000636/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

Se estimează că până în 2050 RAM va cauza moartea a peste 10 milioane de persoane în fiecare an, depășind numărul de decese cauzate de cancer.

Deși RAM se află pe ordinea de zi de mai mulți ani și părțile interesate, statele membre și Parlamentul au cerut în repetate rânduri un răspuns mai ferm la această amenințare transfrontalieră, progresele au fost lente. Șase state membre nu au încă un plan național de alocare (PNA) pentru RAM, iar din 31 țări analizate într-un studiu european din 2018 al Alianței europene din domeniul sănătății publice (EPHA), doar 51 % „ar putea fi considerate ca având planuri de acțiune, programe sau strategii naționale care urmează abordarea de tip «O singură sănătate»”.

Concluziile Consiliului din 25 iunie 2019 și Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) au solicitat finanțare clar identificată pentru a contribui la combaterea RAM. Unele state membre nu dispun de fondurile necesare pentru a face față acestei crize complexe.

Ultima actualizare: 25 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate