Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
6. února 2020
E-000744/2020
Otázka k písemnému zodpovězení E-000744/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Zákaz olova na mokřadech a nejasnost výkladu návrhu Komise

Dne 4. února představila Komise nový návrh na revizi stávajícího nařízení REACH (1) . V návrhu chce Komise na seznam zakázaných látek přidat olovo, kdy má být zakázáno nejen použití, ale i pouhé držení olova v mokřadech a okruhu 300 metrů od nich. Definice mokřadu je ale natolik nejasná a neúměrně široká, že by za mokřad mohla být považována i dočasná vodní plocha vzniklá po dešti (2) . Fakticky by se to rovnalo plošnému zákazu, protože co se týká ČR, pod pojem mokřad by bylo možné zařadit min. 25 % rozlohy země. Zákaz držení by se ovšem vztahoval i na zbytek rozlohy, protože si lze stěží představit dopravu střeliva z trezoru doma na střelnici, aby se při cestě vždy dodrželo 300 m od jakéhokoliv zdroje vody.

Konzultovala Komise znění návrhu se všemi zainteresovanými subjekty, zejména se subjekty z praxe?

Plánuje Komise definici v zájmu právní jistoty vyjasnit?

(1)Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny.
(2)"Mokřadem" se rozumí území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů.
Poslední aktualizace: 25. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí