Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 36kWORD 19k
30. dubna 2020
 E-000745/2020
Odpověď výkonného místopředsedy Timmermanse
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-000745/2020

Komise navrhne nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2020 plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030, jehož účelem bude zvýšit klimatický cíl odpovědným způsobem tak, aby činil alespoň 50 % a mířil k 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Ekonomické, sociální a environmentální důsledky tohoto plánu budou zhodnoceny v posouzení dopadů. Jedná se o výchozí bod různých iniciativ v rámci Zelené dohody a o základ pro legislativní návrhy, které by měly být předloženy do června 2021 a budou se týkat změn právních předpisů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pro každý z těchto návrhů bude vypracováno další specifické posouzení dopadů.

V návrhu nařízení o evropském právním rámci pro klima(1) se stanoví, že Komise bude pravidelně posuzovat společný pokrok na úrovni Unie v dosahování cílů klimatické neutrality pro rok 2050 a bude přezkoumávat soulad unijních a vnitrostátních opatření s tímto cílem. V návrhu se rovněž uvádí, že v případě nedostatečného pokroku nebo v případě, že opatření nebudou s cílem klimatické neutrality v souladu, by Komise měla přijmout nezbytná opatření, mimo jiné vydávat doporučení členským státům.

Nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu vyžaduje, aby Komise od roku 2021 každoročně posoudila pokrok při dosahování klimatických cílů a každé dva roky provedla posouzení více zaměřené na cíle v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Od roku 2010 Komise v rámci evropského semestru posuzuje vedle dalších makroekonomických a sociálních ukazatelů i pokrok dosažený na úrovni EU a jednotlivých členských států při plnění dohodnutých klimatických cílů. V roce 2020 byly učiněny další kroky k zajištění analýzy otázek týkajících se environmentální udržitelnosti z makroekonomického úhlu. Do každé zprávy o konkrétní zemi byla zahrnuta zvláštní kapitola na toto téma. Tato analýza bude v nadcházejících letech dále posilována.

(1)COM(2020) 80 final.
Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí