• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-000745/2020(ASW)Parlamentní otázka
E-000745/2020(ASW)

Odpověď výkonného místopředsedy Timmermanse jménem Evropské komise

Komise navrhne nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2020 plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030, jehož účelem bude zvýšit klimatický cíl odpovědným způsobem tak, aby činil alespoň 50 % a mířil k 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Ekonomické, sociální a environmentální důsledky tohoto plánu budou zhodnoceny v posouzení dopadů. Jedná se o výchozí bod různých iniciativ v rámci Zelené dohody a o základ pro legislativní návrhy, které by měly být předloženy do června 2021 a budou se týkat změn právních předpisů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pro každý z těchto návrhů bude vypracováno další specifické posouzení dopadů.

V návrhu nařízení o evropském právním rámci pro klima[1] se stanoví, že Komise bude pravidelně posuzovat společný pokrok na úrovni Unie v dosahování cílů klimatické neutrality pro rok 2050 a bude přezkoumávat soulad unijních a vnitrostátních opatření s tímto cílem. V návrhu se rovněž uvádí, že v případě nedostatečného pokroku nebo v případě, že opatření nebudou s cílem klimatické neutrality v souladu, by Komise měla přijmout nezbytná opatření, mimo jiné vydávat doporučení členským státům.

Nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu vyžaduje, aby Komise od roku 2021 každoročně posoudila pokrok při dosahování klimatických cílů a každé dva roky provedla posouzení více zaměřené na cíle v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Od roku 2010 Komise v rámci evropského semestru posuzuje vedle dalších makroekonomických a sociálních ukazatelů i pokrok dosažený na úrovni EU a jednotlivých členských států při plnění dohodnutých klimatických cílů. V roce 2020 byly učiněny další kroky k zajištění analýzy otázek týkajících se environmentální udržitelnosti z makroekonomického úhlu. Do každé zprávy o konkrétní zemi byla zahrnuta zvláštní kapitola na toto téma. Tato analýza bude v nadcházejících letech dále posilována.

Poslední aktualizace: 4. května 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí