Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 20k
9. kesäkuuta 2020
 E-000747/2020
Virginijus Sinkevičiusin Euroopan
komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-000747/2020

EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa(1) on käynnistänyt kattavan joukon aloitteita, joilla vastataan tähän laajaa huolta aiheuttavaan haasteeseen. Komissio ilmoitti uudessa kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa(2) mikromuoveja koskevista kohdennetuista toimenpiteistä. Komissio käsittelee mikromuovien esiintymistä ympäristössä erityisesti viemällä eteenpäin mikromuovien tahatonta irtoamista koskevia merkintä-, standardointi-, sertifiointi‐ ja sääntelytoimenpiteitä sekä kehittämällä ja yhdenmukaistamalla edelleen menetelmiä, joilla mitataan (erityisesti renkaista ja tekstiileistä) tahattomasti irtoavan mikromuovin määrää ja tuotetaan vertailukelpoista dataa merivesien mikromuovipitoisuuksista.

EU:n rengasmerkintäasetuksen äskettäisessä tarkistuksessa lainsäätäjät päättivät käyttää kilometrimäärään suhteutettua kulumista koskevia delegoituja säädöksiä heti, kun soveltuva menetelmä on käytettävissä, ja perusteellisen vaikutustenarvioinnin perusteella. Asiasta järjestetään myös julkisia kuulemisia. Komissio on seurannut rengasalan toimijoiden(3) työtä mittausstandardin kehittämiseksi sekä työtä tyyppihyväksyntävaatimusten laatimiseksi.

Komissio rahoittaa myös tutkimushankkeita, joilla tuetaan innovointia muovialalla ja luodaan tietopohjaa sellaisten vaihtoehtojen kehittämiseksi, joilla voidaan vähentää mikromuovien esiintymistä ympäristössä. Näistä hankkeista on hiljattain analysoitu noin sata. Analyysin pohjalta on julkaistu keskeisiä huomioita politikka‐ ja rahoituspäätösten tueksi(4).

(1) COM (2018) 28.
(2) COM (2020) 98.
(3) https://www.tyreandroadwear.com/
(4) https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/33251cf9-3b0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö