Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 40kWORD 9k
7 februari 2020
E-000761/2020
Fråga för skriftligt besvarande E-000761/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Milan Brglez (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Leszek Miller (S&D), Brando Benifei (S&D), Johan Danielsson (S&D)
 Skriftligt svar 
 Angående: Erkännande av utbrändhet som en yrkessjukdom

I maj 2019 såg det ut som om Världshälsoorganisationen (WHO) hade gjort ett betydande framsteg med att erkänna utbrändhet som en yrkessjukdom i och med att sjukdomen inkluderades i WHO:s internationella sjukdomsklassifikation (ICD-11), ett globalt erkänt riktmärke för hälsodiagnostik. Bara en dag senare offentliggjorde WHO dock ett förtydligande, där man hänvisade till utbrändhet som ett yrkesfenomen, dvs. en av de faktorer som påverkar hälsan eller kontakterna med hälso- och sjukvården, men inte som ett medicinskt tillstånd.

I likhet med WHO:s ändrade/korrigerade ståndpunkt har lejonparten av medlemsstaterna inte möjlighet att erkänna respektive kompensera för utbrändhet som en yrkessjukdom.

1. Hur ställer sig kommissionens till att erkänna utbrändhet som en yrkessjukdom?

2. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta till följd av det ökande antalet fall av yrkesrelaterade psykiska störningar bland arbetstagare i EU?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy