Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 48kWORD 17k
23 Απριλίου 2020
E-001150/2020(ASW)
Απάντηση της κας Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001150/2020

1. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 30 Απριλίου 2021, « μελέτη υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-528/16 σχετικά με το καθεστώς των νέων γονιδιωματικών τεχνικών βάσει του δικαίου της Ένωσης »(1). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πραγματοποιεί στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους στο επίπεδο της ΕΕ(2). Οι συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αλλά και σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα πανεπιστήμια/η έρευνα, η προστασία του περιβάλλοντος και, ιδίως, οι επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων και οι καλλιεργητές/εκτροφείς βιολογικών ειδών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι διαβουλεύσεις δεν είναι μεροληπτικές και ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του τομέα της βιολογικής γεωργίας.

2. Συνολικά, η Επιτροπή πραγματοποιεί την πλειονότητα των ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεών της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ προκειμένου να βελτιώνεται η προσέγγιση των ενδιαφερομένων και να δίνεται συνέχεια στις εν λόγω συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο, η εν λόγω έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται σε δημόσιες διαβουλεύσεις, ενώ η εν εξελίξει διαδικασία για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές αφορά στοχευμένες διαβουλεύσεις. Απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναμένεται να προβούν σε περαιτέρω διαβουλεύσεις στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, και σε οργανώσεις ενδιαφερομένων στο επίπεδο της ΕΕ που θα μπορούσαν να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα και/ή να έχουν δυνητικό συμφέρον όσον αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές· η ανωτέρω διαδικασία εγγυάται μια ευρεία επισκόπηση στο επίπεδο της ΕΕ, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να διατυπωθούν απόψεις σε εθνικό επίπεδο.

(1)Απόφαση (ΕΕ) 2019/1904 του Συμβουλίου, ΕΕ L 293 της 14.11.2019, σ. 103-104.
(2)https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου