Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 54kWORD 11k
26 Φεβρουαρίου 2020
E-001150/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001150/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Ευρεία συμμετοχή και αντικειμενικότητα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΓΔ SANTE σχετικά με τη μελέτη της Επιτροπής για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές

Οι έξι ενώσεις που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση της ΓΔ SANTE για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα του αγροχημικού και του βιοτεχνολογικού κλάδου (1) . Σύμφωνα με έκθεση της ομάδας «Corporate Europe Observatory», ο βιοτεχνολογικός κλάδος άσκησε πιέσεις για την απορρύθμιση των νέων τεχνικών ΓΤ, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος ΓΤ προϊόντων στην τροφική αλυσίδα και στο περιβάλλον χωρίς να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ (2) .

1. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι δεν θα προκύψουν, εξαιτίας τούτου, μεροληπτικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις προσπάθειές της να προαγάγει τη βιολογική γεωργία στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»;

2. Οι συμφεροντούχοι που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση συνιστούν οργανώσεις με έδρα αποκλειστικά στις Βρυξέλλες, οι δε ΜΚΟ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 12 %. Πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά στην Επιτροπή να προωθήσει μεγαλύτερη συμμετοχή (3) . Έχει λάβει η Επιτροπή μέτρα ώστε να βελτιωθούν οι διαβουλεύσεις της, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης;

(1)Euractiv, ‘New GMOs’: Kyriakides gets off on wrong foot with biased consultation (5/2/2020) https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/new-gmos-kyriakides-gets-off-on-wrong-foot-with-biased-consultation/
(2)Corporate Europe Observatory, ‘Biotech lobby’s push for new GMOs to escape regulation’ (2/2/2016), https://corporateeurope.org/en/food-and-agriculture/2016/02/biotech-lobby-push-new-gmos-escape-regulation
(3)Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Πείτε την άποψή σας!»: Οι δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής κινητοποιούν τη συμμετοχή των πολιτών, υπολείπονται όμως δραστηριοτήτων επικοινωνιακής προσέγγισης (Ειδική έκθεση αριθ. 14, 2019) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_EL.pdf 
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου