Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 40kWORD 18k
7 Μαΐου 2020
E-001482/2020(ASW)
Απάντηση του κ. Várhelyi
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001482/2020

Η έγκριση του νόμου για την Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβατικής Ιδιοκτησίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας αποτελεί βήμα προόδου για την αντιμετώπιση του σημαντικού ζητήματος των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Αλβανία. Μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας του Οκτωβρίου 2019, το αλβανικό Κοινοβούλιο δρομολόγησε διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, τον Μάρτιο του 2020, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Η ΕΕ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του νέου νόμου.

Στις 25 Μαρτίου 2020, το Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Αλβανία(1). Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2020(2). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2020, το διαπραγματευτικό πλαίσιο που θα εγκρίνει το Συμβούλιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, την πρόοδο της διαδικασίας καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο και τη συμμόρφωση σε όλους αυτούς τους τομείς.

(1)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/el/pdf
(2)https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου