Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 10k
10 Μαρτίου 2020
E-001482/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001482/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Δικαίωμα των Αλβανών πολιτών σε ιδιοκτησία και περιουσία

Στην από 2.3.2020 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι οι Αλβανικές Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη την από 14.10.2019 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης του νόμου για την «Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβατικής Ιδιοκτησίας». Με την παραπάνω αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να προστατευτεί αποτελεσματικά το δικαίωμα των Αλβανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, σε ιδιοκτησία και περιουσία και η Αλβανία να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Σύμφωνα με την από 9.3.2020 ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υιοθέτηση νόμου από το Αλβανικό Κοινοβούλιο για το παραπάνω περιουσιακό ζήτημα, οι Αλβανικές Αρχές εφάρμοσαν αποσπασματικά την Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και επέλεξαν να δώσουν μια «λύση» χωρίς να λάβουν υπ´ όψιν τους βασικές αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεδομένων των παραπάνω ενεργειών των Αλβανικών Αρχών, ποια είναι η θέση της ενόψει της λήψης αποφάσεων για την κατάρτιση του διαπραγματευτικού πλαισίου και τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου για το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία;

2. Συνάδει η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία των Αλβανικών Αρχών με τις Ευρωπαϊκές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα;

Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου