• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-001749/2020(ASW)Întrebare parlamentară
E-001749/2020(ASW)

Răspuns dat de dna Ferreira în numele Comisiei Europene

În cadrul proiectului „Construcția magistralei de metrou M6 (1 Mai — Otopeni)” din București, Fondul de coeziune sprijină construcția tronsonului cuprins între stațiile 1 Mai și Tokyo cu un grant în valoare de 517 milioane EUR, în timp ce restul proiectului este finanțat din fonduri publice și private naționale.

În conformitate cu principiile gestiunii partajate, statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a proiectelor finanțate din Fondul de coeziune, prin utilizarea sistemelor lor de gestiune și control. Serviciile Comisiei au consultat autoritățile române, care le-au furnizat următoarele informații:

— Achiziția de terenuri: se prevede că cea de a treia procedură de achiziții publice va avea loc în curând. Procedurile anterioare au fost anulate din motive judiciare și administrative.

— Contractul de proiectare și construcție a tronsonului cuprins între stațiile 1 Mai și Tokyo: procedura de achiziții publice a fost lansată la 15 martie 2019. În urma unei contestații depuse de un ofertant necalificat, procedura este încă în curs de desfășurare.

— Contractul de proiectare și construcție a stației Tokyo în direcția Otopeni: anunțurile de participare la licitație și documentația sunt în prezent în curs de examinare de către autoritatea contractantă.

Întârzierile procedurilor de achiziții au condus la o întârziere în ceea ce privește demararea lucrărilor de construcții, prevăzută pentru 15 iunie 2019 conform calendarului inițial. Acest lucru ar putea conduce, de asemenea, la întârzieri în finalizarea proiectului, programată inițial pentru data de 15 iunie 2023. Eligibilitatea cheltuielilor pentru perioada de programare 2014-2020 se încheie în decembrie 2023.

Ultima actualizare: 17 iulie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate