• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-001761/2020Întrebare parlamentară
E-001761/2020

Condiții de lucru inechitabile pentru îngrijitorii din Austria

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001761/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

În Austria sunt 65 000 de îngrijitori înregistrați, dintre care cel puțin 26 000 provin din România. Majoritatea nu sunt angajați în mod direct, ci sunt lucrători care desfășoară activități independente, operând prin societăți intermediare pe baza unor contracte care includ condiții precum împuternicirea obligatorie, plata salariului lucrătorului și plata impozitelor. Aceasta înseamnă că familiile austriece plătesc acești îngrijitori prin intermediari, ceea ce conduce la salarii mai scăzute din cauza clauzelor abuzive. Volumul excesiv de ore de muncă și salariile mici rămân principalele probleme în acest sector. Unui lucrător i se poate cere să lucreze maximum 128 de ore în două săptămâni, cu o perioadă de odihnă de minimum trei ore în fiecare zi. În plus, teama de a-și pierde locul de muncă și insuficiența fondurilor diminuează accesul la justiție al acestor lucrători.

Articolul 31 din Carta drepturilor fundamentale prevede o serie de drepturi fundamentale pentru lucrătorii din UE, care trebuie respectate indiferent de activitatea pe care o desfășoară și de statul membru în care lucrează.

Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale pe care se bazează piața unică, dar această libertate nu ar trebui exploatată în detrimentul altor drepturi fundamentale ale persoanelor vulnerabile.

Cum intenționează Comisia să abordeze condițiile inechitabile de muncă ale îngrijitorilor din Austria și din alte state membre?

Ultima actualizare: 25 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate