• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-001762/2020Întrebare parlamentară
E-001762/2020

Incompatibilitatea dintre dreptul austriac și normele europene

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001762/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

La 1 ianuarie 2019, Austria a redus prestațiile familiale și alocațiile pentru copiii care își au reședința într-un alt stat membru, în funcție de costul vieții din statul membru respectiv.

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 interzice statelor membre să reducă prestațiile în numerar acordate persoanelor asigurate în temeiul legislației sale pe motiv că membrii familiei acestora își au reședința în alt stat membru. În plus, orice reducere a prestațiilor familiale doar pe motiv că copiii își au reședința în străinătate încalcă normele europene în materie de securitate socială, precum și principiul egalității de tratament în cazul lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui alt stat membru, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 492/2011

Din aceste motive, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, printr-o scrisoare de punere în întârziere, în luna ianuarie, și un aviz motivat, în luna iulie. Austria a avut la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare și a se conforma avizului motivat. Din iulie 2019, nu a fost primită nicio informație care să confirme dacă Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această situație.

Această chestiune este urgentă și ar trebui rezolvată rapid, în special acum, pe timp de criză. Ar trebui să se pună capăt tratamentului discriminatoriu aplicat lucrătorilor din UE.

Ultima actualizare: 25 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate