Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 50kWORD 10k
2020. április 2.
E-002039/2020
Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 138. cikke
Eva Kaili, Gabriele Bischoff, Andris Ameriks, Marek Belka, Charles Goerens, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Andrea Cozzolino, Manuel Pizarro, Aldo Patriciello, Tonino Picula, Aurore Lalucq, Fabio Massimo Castaldo, Maria Manuel Leitão Marques, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Isabel Santos, Alex Agius Saliba, Viktor Uspaskich, Pierre Karleskind, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Larrouturou, Andreas Schieder, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Paul Tang, Ernest Urtasun, Ville Niinistö, Marisa Matias, José Gusmão, Pascal Arimont, Attila Ara-Kovács, Stelios Kympouropoulos, Nikos Androulakis, Maria Arena, Dino Giarrusso, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Petra De Sutter, Miriam Dalli, Theodoros Zagorakis, Chrysoula Zacharopoulou, Klára Dobrev, Robert Hajšel, Raphaël Glucksmann, Rasmus Andresen, Pedro Silva Pereira, Gianna Gancia, Margarida Marques, Milan Brglez, Victor Negrescu
 Írásbeli válasz 
 Írásbeli válasz 
 Tárgy: Vészhelyzeti eurókötvények

A jelenlegi pandémia bebizonyította, hogy a veszélyhelyzetre való reagálást nem lehet néhány tagállamra hagyni: az EU-nak mind operatív szinten, mind pénzügyi kérdésekben koordinációt kell biztosítania. A vészhelyzet okozta gazdasági teher nem nehezedhet csupán egy vagy néhány tagállamra. Ezenkívül a válságnak a tagállamok mérlegére gyakorolt gazdasági hatását – akár a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott elfogadható államadósság-szintek, akár a megkívánt elsődleges többletek tekintetében – a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a válság után. Mindazonáltal az a tény, hogy a költségvetési korlátokat hivatalosan enyhítették, nem jelenti azt, hogy azok ne rónának terhet a tagállamokra.

Az EU-nak ezért ki kellene dolgoznia egy közös vészhelyzeti adósságinstrumentumot, amelyet ideiglenesen „vészhelyzeti eurókötvénynek” lehetne nevezni, és amelynek alkalmazása a COVID-19-vészhelyzet időtartamára korlátozódna. Ez az adósságinstrumentum kritikus fontosságú lesz a tagállamok makrogazdasági mutatóinak válság utáni kezelése szempontjából, mivel stabilizálja teljesítményüket a Stabilitási és Növekedési Paktum szempontjából, és létfontosságú költségvetési mozgásteret tesz lehetővé.

Hogyan értékelné a Bizottság az ideiglenes vészhelyzeti eurókötvények hasznosságát, és milyen lépéseket kellene tennie a Parlamentnek azok azonnali végrehajtásának felgyorsítása érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. április 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat