Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

Deputātu jautājumi
PDF 50kWORD 10k
2020. gada 2. aprīlis
E-002039/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 138. pants
Eva Kaili, Gabriele Bischoff, Andris Ameriks, Marek Belka, Charles Goerens, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Andrea Cozzolino, Manuel Pizarro, Aldo Patriciello, Tonino Picula, Aurore Lalucq, Fabio Massimo Castaldo, Maria Manuel Leitão Marques, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Isabel Santos, Alex Agius Saliba, Viktor Uspaskich, Pierre Karleskind, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Larrouturou, Andreas Schieder, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Paul Tang, Ernest Urtasun, Ville Niinistö, Marisa Matias, José Gusmão, Pascal Arimont, Attila Ara-Kovács, Stelios Kympouropoulos, Nikos Androulakis, Maria Arena, Dino Giarrusso, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Petra De Sutter, Miriam Dalli, Theodoros Zagorakis, Chrysoula Zacharopoulou, Klára Dobrev, Robert Hajšel, Raphaël Glucksmann, Rasmus Andresen, Pedro Silva Pereira, Gianna Gancia, Margarida Marques, Milan Brglez, Victor Negrescu
 Rakstiska atbilde 
 Rakstiska atbilde 
 Temats: Ārkārtas euroobligācijas

Pašreizējā pandēmija ir pierādījusi, ka reaģēšanu uz ārkārtas situāciju nevar atstāt atsevišķu dalībvalstu ziņā: ES ir jānodrošina koordinācija operatīvajā līmenī un finanšu jautājumos. Ārkārtas situācijas radīto ekonomisko slogu nevar uzņemties tikai viena vai dažas dalībvalstis. Turklāt būtu jāpanāk, lai pēc krīzes iespējami mazāka būtu tās ekonomiskā ietekme uz dalībvalstu bilancēm — gan attiecībā uz pieņemamu valsts parāda līmeni, kā to nosaka Stabilitātes un izaugsmes pakts, gan saistībā ar nepieciešamo primāro pārpalikumu. Turklāt tas, ka fiskālie ierobežojumi ir oficiāli atviegloti, nenozīmē, ka tie neradīs slogu dalībvalstīm.

Tādēļ ES būtu jāizveido kopīgs ārkārtas parāda instruments, ko provizoriski varētu saukt par “ārkārtas euroobligācijām” un ko varētu izmantot tikai COVID-19 ārkārtas situācijas laikā. Šis parāda instruments būs izšķiroši svarīgs, lai pēc krīzes pārvaldītu dalībvalstu makroekonomiskos rādītājus, jo tas stabilizēs to sniegumu saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu un nodrošinās vitāli svarīgu fiskālo telpu.

Kā Komisija vērtētu pagaidu ārkārtas euroobligāciju lietderību un kādi pasākumi Parlamentam jāveic, lai paātrinātu to nekavējošu ieviešanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 22. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika