Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 47kWORD 21k
30. juni 2020
E-002056/2020(ASW)
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Virginijus Sinkevičius
Forespørgslens reference: E-002056/2020

Kommissionen er bekendt med, at rekreativt fiskeri kan have indvirkning på visse bestandes bevaringsstatus og følger situationen nøje. Foranstaltninger til begrænsning af rekreativt fiskeri er blevet foreslået fra sag til sag, som det eksempelvis er tilfældet med bars og europæisk ål(1). Disse foranstaltninger er blevet vedtaget under hensyntagen til miljømæssige, sociale og økonomiske forhold(2) for at finde en passende balance mellem erhvervsfiskeres og lyst‐ og fritidsfiskeres interesser. Foranstaltningerne gør det muligt for lyst‐ og fritidsfiskere at udøve deres fiskeriaktiviteter ved at tage hensyn til indvirkningen heraf på disse bestande.

Pålidelig og ensartet dataindsamling er fortsat afgørende for, at Kommissionen kan vurdere det rekreative fiskeris indvirkning på specifikke bestande og fastsætte passende foranstaltninger. Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) arbejdsgruppe om undersøgelsen af rekreativt fiskeri(3) spiller en rolle med hensyn til at opsummere og sikre kvaliteten af de data, der indsamles om rekreativt fiskeri i EU-landene, hvilket letter ICES' rådgivningsproces.

I sin dom af 10. marts 2020(4) konkludede Den Europæiske Unions Ret, at foranstaltninger til begrænsning af rekreativt fiskeri efter bars ikke er diskriminerende(5). Retten henviser navnlig til forskellene mellem erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri(6) og erklærer, at forskelsbehandlingen af de to pågældende aktiviteter er knyttet til deres respektive natur og er i overensstemmelse med målsætninger i den fælles fiskeripolitik. Retten konkluderer(7), at forskelsbehandlingen af de to aktiviteter ikke er åbenbart uhensigtsmæssig eller tilfældig for en fritidsaktivitet, når målet med den pågældende lovgivning er at bevare marine biologiske ressourcer og sikre, at aktiviteten frit kan genoptages, når bestandene er fyldt op.

(1)Rådets forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.
Rådets forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.
(2)Especially the dependency of commercial fishermen on those stocks in coastal communities.
Especially the dependency of commercial fishermen on those stocks in coastal communities.
(3)See most recent 2019 report by the ICES Working Group on Recreational Fisheries Survey .
See most recent 2019 report by the ICES Working Group on Recreational Fisheries Survey .
(4)http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018TJ0251&lang1=fr&type=TXT&ancre .
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018TJ0251&lang1=fr&type=TXT&ancre .
(5)For the 2018 fishing opportunities.
For the 2018 fishing opportunities.
(6)Paragraphs 120 and 121 of the Judgement Case T-251/18 .
Paragraphs 120 and 121 of the Judgement Case T-251/18 .
(7)In paragraph 123 of the judgement.
In paragraph 123 of the judgement.
Seneste opdatering: 14. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik