• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-002235/2020Parlamentní otázka
E-002235/2020

Francouzský zákon zaměřený na boj proti nenávistnému obsahu na internetu: nesoulad mezi francouzským návrhem zákona a směrnicí o elektronickém obchodu

Otázka k písemnému zodpovězení E-002235/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Marcel Kolaja (Verts/ALE)

Ve svém oznámení č. 2019/412/F ze dne 22. listopadu 2019 uvedla Komise své připomínky k francouzskému zákonu zaměřenému na boj proti nenávistnému obsahu na internetu. V tomto dokumentu dospěla k názoru, že existuje riziko, že oznámený návrh zákona by nemusel být v souladu s článkem 3, článkem 14 a čl. 15 odst. 1 směrnice o elektronickém obchodu.

Česko předložilo své podrobné stanovisko k témuž návrhu zákona dne 19. listopadu 2019.

Poslední aktualizace: 25. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí