Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
23. dubna 2020
E-002468/2020
Otázka k písemnému zodpovězení E-002468/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský
 Písemná odpověď 
 Předmět: Zákaz olova v mokřadech a nejasnost výkladu návrhu Komise

Komise ve své odpovědi na otázku PQ E-000744/2020 uvedla: „Zúčastněné strany, včetně subjektů z praxe, jako jsou myslivecká a střelecká sdružení, měly možnost přispět k přípravné práci na tomto případném omezení, a to reakcí na výzvu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) k předložení informací za účelem zajištění spolehlivých podkladů pro dokumentaci k příloze XV zpracovávanou agenturou ECHA. Dále mohly vyjádřit své názory a obavy a poskytnout relevantní informace v rámci veřejných konzultací přílohy XV připravované agenturou ECHA a návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA. Vědecké výbory agentury ECHA vzaly připomínky vznesené během konzultací (7) v potaz při utváření svého stanoviska, aby bylo zajištěno, že navrhovaná opatření budou odpovídat hrozícím rizikům a zohlední jak dopady na všechny zúčastněné strany, tak i přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí.“ V srpnu 2018 bylo stanovisko agentury ECHA zasláno Komisi.

1. Výbor SEAC agentury ECHA podtrhl obavy ze srozumitelnosti definice mokřadů uvedené v Ramsarské úmluvě a z problémů spojených se zákazem vlastnictví. Proč nevzala Komise stanovisko tohoto výboru v potaz?

2. Agentura ECHA ve svém stanovisku doporučila přechodné období v délce 36 měsíců a nedoporučila vytvoření ochranných pásem; z jakého důvodu Komise toto doporučení agentury ECHA ignorovala?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí