• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-002468/2020Parlamentní otázka
E-002468/2020

Zákaz olova v mokřadech a nejasnost výkladu návrhu Komise

Otázka k písemnému zodpovězení E-002468/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský

Komise ve své odpovědi na otázku PQ E-000744/2020 uvedla: „Zúčastněné strany, včetně subjektů z praxe, jako jsou myslivecká a střelecká sdružení, měly možnost přispět k přípravné práci na tomto případném omezení, a to reakcí na výzvu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) k předložení informací za účelem zajištění spolehlivých podkladů pro dokumentaci k příloze XV zpracovávanou agenturou ECHA. Dále mohly vyjádřit své názory a obavy a poskytnout relevantní informace v rámci veřejných konzultací přílohy XV připravované agenturou ECHA a návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA. Vědecké výbory agentury ECHA vzaly připomínky vznesené během konzultací (7) v potaz při utváření svého stanoviska, aby bylo zajištěno, že navrhovaná opatření budou odpovídat hrozícím rizikům a zohlední jak dopady na všechny zúčastněné strany, tak i přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí.“ V srpnu 2018 bylo stanovisko agentury ECHA zasláno Komisi.

Poslední aktualizace: 8. května 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí