Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 62kWORD 11k
24 април 2020 г.
E-002499/2020
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Aurelia Beigneux, Virginie Joron, Eugen Tomac, Milan Uhrík, Lars Patrick Berg, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Aldo Patriciello, Markus Buchheit, Annika Bruna, Maximilian Krah, Romana Jerković, Elżbieta Kruk, Jean-Paul Garraud
 Писмен отговор 
 Относно: Необходимостта производството на фармацевтични продукти да се върне обратно в Европа

Извънредната ситуация в областта на здравеопазването, причинена от засягащата целия европейски континент пандемия на COVID-19, изкара на показ притеснителната зависимост на Европейския съюз и неговите държави членки от неевропейското производство на фармацевтични продукти, по-специално от Китайската народна република.

Поредица от точни журналистически материали, публикувани от френския вестник Le Figaro , показаха, че Китай произвежда около 80% от активните съставки, използвани от нашата фармацевтична промишленост, като Китай осигурява също между 80 и 90% от суровините, необходими за производството на тези активни съставки.

Основната причина за това положение е безконтролното изместване на производството в Китай и мащабният социален дъмпинг, насърчаван от самите китайски държавни органи.

1. Комисията може ли да посочи каква финансова подкрепа е била предоставена на производителите в ЕС, за да се осигури по-слаба зависимост от Китай в близко бъдеще и да се насърчи медицинската и фармацевтичната самодостатъчност на Европейския съюз и неговите държави членки?

2. Комисията може ли да посочи какви спешни мерки възнамерява да предприеме, за да насърчи производствените линии на фармацевтични продукти в ЕС с оглед диверсификацията на доставките на фармацевтични продукти, предвид фундаменталното стратегическо значение на медицинските и фармацевтичните продукти, както за съжаление показа настоящата криза в областта на здравеопазването?

Подкрепящи лица(1)

(1)Този въпрос се подкрепя от други членове на ЕП, различни от неговите вносители: Carlo Fidanza (ECR), Francesca Donato (ID)
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност