Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 58kWORD 10k
24. apríla 2020
E-002499/2020
Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Aurelia Beigneux, Virginie Joron, Eugen Tomac, Milan Uhrík, Lars Patrick Berg, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Aldo Patriciello, Markus Buchheit, Annika Bruna, Maximilian Krah, Romana Jerković, Elżbieta Kruk, Jean-Paul Garraud
 Vec: Potreba návratu farmaceutickej výroby do Európy

Zdravotná kríza, ktorú spôsobila pandémia COVID-19 postihla celú Európu a upozornila na znepokojujúcu závislosť Európskej únie a jej členských štátov od neeurópskej farmaceutickej výroby, najmä z Čínskej ľudovej republiky.

Séria presných článkov zverejnených vo francúzskych novinách Le Figaro ukázala, že Čína vyrába približne 80 % účinných látok, ktoré používajú naše farmaceutické odvetvia, a taktiež dodáva 80 % až 90 % surovín potrebných na výrobu týchto účinných látok.

Hlavnou príčinou tejto situácie je nekontrolované premiestňovanie do Číny a masívny sociálny dumping podporovaný samotnými čínskymi orgánmi.

1. Môže Komisia načrtnúť, aká finančná podpora sa poskytuje výrobcom EÚ, aby sa zabezpečila nižšia závislosť od Číny v blízkej budúcnosti a podporila zdravotná a farmaceutická sebestačnosť Európskej únie a jej členských štátov?

2. Môže Komisia načrtnúť, aké naliehavé opatrenia zamýšľa prijať s cieľom podporiť farmaceutickú výrobu v rámci EÚ s cieľom diverzifikovať dodávky liekov vzhľadom na kľúčový strategický význam zdravotných a farmaceutických výrobkov, na ktorý, žiaľ, upozornila súčasná zdravotná kríza?

Otázku podporili(1)

(1)Otázku podporili poslanci, ktorí nie sú jej autormi: Carlo Fidanza (ECR), Francesca Donato (ID)
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 7. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia