Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 45kWORD 9k
24 kwietnia 2020
E-002505/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, David Cormand, Pascal Durand, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Petras Auštrevičius, Sylwia Spurek
 Przedmiot: Doświadczenia na zwierzętach: testy nieunijne

Ze sprawozdania z 2019 r. w sprawie statystyk dotyczących wykorzystywania zwierząt do celów naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2015–2017, opublikowanego w dniu 5 lutego 2020 r., wynika, że w celu spełnienia wymogów prawodawstwa pozaunijnego przeprowadzono łącznie 82 895 testów, w tym 20 868 testów na królikach (20 % wszystkich testów regulacyjnych w tym okresie zostało przeprowadzonych na królikach), 5 180 – na świnkach morskich, 46 – na psach, a 45 – na zwierzętach naczelnych.

Czy Komisja może potwierdzić, czy któryś z testów przeprowadzonych z użyciem królików to było badanie gorączkotwórczości, działania drażniącego na skórę lub działania drażniącego na oko, w przypadku których w UE są dostępne alternatywy bez wykorzystania zwierząt?

Czy Komisja może wyjaśnić, dlaczego dla celów prawodawstwa pozaunijnego wykorzystuje się zwierzęta, jeżeli w prawodawstwie UE zatwierdzono metodę alternatywną i co Komisja robi, aby zapobiec takim sytuacjom?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności