Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 31kWORD 16k
29. julij 2020
E-002550/2020(ASW)
Odgovor podpredsednice Dubravke Šuica
v imenu Evropske komisije
Referenčna številka vprašanja: E-002550/2020

1. Poleg nadaljnjih prizadevanj za zaščito življenj in možnosti preživljanja ter utiranje poti za okrevanje v Evropi si Komisija še naprej prizadeva za obravnavanje več strukturnih sprememb, vključno z dvojnim zelenim in digitalnim prehodom ter vplivom demografskih sprememb. Demografija je prednostna naloga Komisije in prvič je obravnavanju teh vprašanj namenjen poseben portfelj. Demografske spremembe odražajo dolgoročne izzive, ki se razkrivajo in povečujejo že več desetletij. Za oblikovanje končnih zaključkov o morebitnem vplivu COVID-19 na dolgoročne demografske napovedi v Evropi je še prezgodaj. Vendar je samoumevno, da bo moral vsak prihodnji odziv politike upoštevati demografske dejavnike in spoznanja iz krize zaradi COVID-19. V tem duhu načrt za okrevanje, ki ga je Komisija sprejela 27. maja 2020, izrecno poziva k medgeneracijski solidarnosti in poudarja, da je treba v okviru poštenega in vključujočega okrevanja podpirati ranljive skupine.

2. Poročilo o vplivu demografskih sprememb je bilo sprejeto 17. junija 2020(1). Kot je bilo potrjeno v prilagojenem delovnem programu Komisije za leto 2020(2), bo služilo kot podlaga za vrsto pobud o demografiji, vključno z zeleno knjigo o staranju in dolgoročno vizijo za podeželska območja, ki sta načrtovani za leto 2021.

(1)COM(2020)0241 final z dne 17. junija 2020.
(2)COM(2020)0440 final z dne 27. maja 2020.
Zadnja posodobitev: 30. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov