Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 48kWORD 21k
4. elokuuta 2020
 E-002717/2020
Thierry Bretonin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-002717/2020

Covid-19-pandemian puhjettua komissio hyväksyi joukon kohdennettuja toimenpiteitä, joilla tuetaan välttämättömien lääkinnällisten laitteiden ja henkilönsuojainten tuotannon ja saatavuuden lisäämistä. Näihin sisältyvät sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien asettaminen vapaasti saataville sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvontamenettelyistä 13. maaliskuuta 2020 annettu komission suositus (EU) 2020/403(1).

Terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta sekä sisämarkkinoista vastaavat komissaarit yksiköineen olivat viikoittain puhelinyhteydessä toimialan edustajiin ja tarkkailivat ongelmia lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden ja suojavarusteiden sekä niiden keskeisten ainesosien ja komponenttien tarjonnassa.

Lisäksi neuvosto hyväksyi 17. huhtikuuta 2020 komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi hätätilanteen tuen käyttöönotosta neuvoston asetuksen (EU) 2016/369 nojalla. Hätätilanteen tukiväline (”ESI”) auttaa jäsenvaltioita niiden toimissa, joilla pyritään torjumaan koronaviruspandemiaa, lieventämään sen välittömiä vaikutuksia ja ennakoimaan tarpeita, jotka liittyvät kriisistä ulospääsyyn ja siitä elpymiseen.

Kriisi on myös paljastanut useita osa-alueita, joilla Euroopan on parannettava selviytymiskykyään, kuten lääkealalla. Lääkkeiden toimitusvarmuutta ja lääkepulaa käsitellään tulevassa lääkestrategiassa.

Jotta voitaisiin tukea yrityksiä, joiden toiminnalla on strategista merkitystä EU:lle, komissio on ehdottanut uutta InvestEU-ohjelmaa, mukaan luettuna strategisten investointien ikkuna. InvestEU-ohjelmalla vauhditetaan julkisia ja yksityisiä investointeja keskeisillä kohde-alueilla, kuten kriittisten terveyspalvelujen tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus ja varastointi taikka keskeiset mahdollistavat teknologiat, kuten biolääketiede ja lääkkeet(2).

(1)Komission suositus (EU) 2020/403, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvontamenettelyistä COVID-19-uhkan yhteydessä, EUVL L 79I, 16.3.2020, s. 1–5, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0403
(2)COM (2020) 403 final.
Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö