Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 32kWORD 16k
30. heinäkuuta 2020
 E-002718/2020
Stella Kyriakidesin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-002718/2020

Komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppanien kanssa hyödyntänyt kaikkia käytettävissä olevia politiikkatoimia ja välineitä, jotta covid-19-pandemia saataisiin kuriin(1) Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Keskeisiä terveyspoliittisia toimia ovat olleet muun muassa tarjouskilpailujen järjestäminen välttämättömien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä henkilönsuojaimien hankkimiseksi yhteishankintana(2), kaikkien aikojen ensimmäinen rescEU-valmiusvarasto(3) ja EU:n strategia covid-19-rokotteiden kehittämiseksi(4). Uuden hätätilanteen tukivälineen (2,7 miljardia euroa) ansiosta EU:ssa voidaan toimia nopeasti, koordinoidusti ja kohdennetusti, ja uusi selvityskeskus auttaa sovittamaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saatavuuden yhteen jäsenvaltioiden tarpeiden kanssa. Komissio on lisäksi antanut suuntaviivat, jotka koskevat hätäapua rajatylittävässä terveydenhuollossa, testausta ja kliinisiä tutkimuksia covid-19:n yhteydessä.

Komission on varmistettava, että seuraavan terveyskriisin koittaessa Eurooppa on paremmin valmistautunut. Komission ehdottama uusi EU4Health-ohjelma(5) (9,4 miljardia euroa) on Euroopan elpymissuunnitelman(6) kulmakivi. Sen tavoitteena on suojella ihmisiä terveysuhilta, parantaa lääkinnällisten tuotteiden saatavuutta ja niihin liittyvää innovointia sekä vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuutta. EU4Health ‐ohjelman ansiosta EU:lla on ennennäkemättömän hyvät valmiudet varautua tuleviin terveyskriiseihin ja vähentää terveyseroja Euroopassa.

Komissio aikoo myös ehdottaa, että Euroopan lääkevirastoa vahvistetaan niin, että se voi paremmin valvoa olennaisten lääkkeiden tuotantoa ja toimittamista EU:ssa. Samalla Euroopan tautienehkäisy‐ ja ‐valvontakeskukselle annetaan entistä keskeisempi asema terveyskriiseihin varautumisen ja niissä toimimisen koordinoinnissa ja EU:n terveysalan sääntelykehystä vahvistetaan.

Komissio jatkaa tiivistä kahden‐ ja monenvälistä yhteistyötä globaaleissa terveysturva-asioissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa esimerkiksi G7‐ ja G20-ryhmissä ja YK:ssa.

(1)https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fi
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fi
(2)https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_fi
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_fi
(3)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_476
(4)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1103
(5)https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fi
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fi
(6)https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fi
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fi
Päivitetty viimeksi: 30. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö