Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 64kWORD 19k
22 Ιουλίου 2020
E-002730/2020(ASW)
Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002730/2020

1. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού επιβάλλουν συνεχώς τους κανόνες ανταγωνισμού κατά των πρακτικών που αυξάνουν τις τιμές των γεωργικών προϊόντων εις βάρος των καταναλωτών.

Είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις παρούσες συνθήκες και είναι έτοιμες να διεξαγάγουν έρευνα, όπου χρειάζεται(1). Πράγματι, η ελληνική εθνική αρχή ανταγωνισμού δρομολόγησε τη διεξαγωγή μιας σειράς ερευνών στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων(2).

Όσον αφορά τις αγορές πατάτας, η Επιτροπή τις παρακολουθεί όπως το πράττει για όλες τις αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19, η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα εκτελεστικό κανονισμό(3) για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στον τομέα της πατάτας με σκοπό τη σταθεροποίηση της αγοράς, με τον οποίο επιτρέπεται η λήψη μέτρων συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, των ενώσεων γεωργών ή ενώσεων των εν λόγω ενώσεων, των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεών τους και αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων στον εν λόγω τομέα για περίοδο έξι μηνών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στο κράτος μέλος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούν να περιλαμβάνουν καθορισμό τιμών.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης τη σημασία της εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, της οδηγίας 2005/29/ΕΚ (4) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, καθώς η οδηγία αυτή επικεντρώνεται επίσης στην πρακτικές που περιγράφονται στην ερώτηση.

2. Οι αρχές ανταγωνισμού έχουν μια μακροχρόνια πρακτική αντιμετώπισης της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, η οποία βασίζεται επίσης σε διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή επί σειρά ετών(5). Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ καλύπτει όλες τις πρακτικές των «εταιρειών που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση δημιουργώντας συμπράξεις (καρτέλ) ή καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους<QT.END>» </QT.END>(6), μεταξύ άλλων όταν αυτές οδηγούν σε υπερβολικές τιμές.

(1)https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
(2)https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/890-deltio-typou-aifnidiastikoi-elegxoi-ston-klado-trofimon.html
(3)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/593 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, για την έγκριση των συμφωνιών και των αποφάσεων σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς στον τομέα της πατάτας, EE L 140, της 4.5.2020, σ. 13-16,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0593
(4)Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
(5)https://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html
(6)https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου