Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 19k
16 Ιουλίου 2020
E-002844/2020(ASW)
Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002844/2020

Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα στήριξης της αγοράς για το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας με τη μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση (βλ. εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2020/595(1) και 2020/596 της Επιτροπής(2)). Η δέσμη δεν προέβλεπε τα πουλερικά, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό δίχτυ ασφαλείας που μπορεί να ενεργοποιηθεί γρήγορα με εκτελεστικό κανονισμό στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση της αγοράς(3). Η φύση του τομέα του κρέατος πουλερικών, και ιδίως του σύντομου κύκλου παραγωγής, δεν προσφέρεται για τη λήψη μέτρου ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Όσον αφορά τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών, η πανδημία Covid-19 δεν δικαιολογεί τον περιορισμό του εμπορίου τροφίμων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα τις εισαγωγές χωρίς να παραβιάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τους δασμούς ή τις δασμολογικές ποσοστώσεις (στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή ειδικών εμπορικών συμφωνιών). Η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων είναι επίσης σημαντική για την προστασία των εξαγωγικών συμφερόντων του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, ο οποίος εξακολουθεί να καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα και όσον αφορά το κρέας πουλερικών, σε όγκο. Η διατήρηση των εμπορικών ροών είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και του εφοδιασμού τροφίμων.

(1)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/595 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αιγοπρόβειου κρέατος και με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης
ΕΕ L 140 της 4.5.2020, σ. 21-25.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591117265467&uri=CELEX:32020R0595
(2)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/596 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού και διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης
EE L 140 της 4.5.2020, σ. 26‐30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591117386189&uri=CELEX:32020R0596
(3)ΕΕ L 347 της 20.12.2013
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου