Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 47kWORD 10k
19. maj 2020
E-003088/2020
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Petar Vitanov (S&D), Johan Danielsson (S&D), Ismail Ertug (S&D), Andris Ameriks (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Giuseppe Ferrandino (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D), Rovana Plumb (S&D), Vera Tax (S&D), István Ujhelyi (S&D), Sara Cerdas (S&D), Josianne Cutajar (S&D), César Luena (S&D), Nora Mebarek (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Patrizia Toia (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D)
 Om: Virkningen af covid-19 på beskæftigelsen blandt flypersonale

Som følge af covid-19-pandemien står luftfartsektoren over for hidtil usete udfordringer. De seneste tal fra Eurocontrol viser, at trafikmængden er faldet med 85 % i forhold til det foregående år. En del af flypersonalet har accepteret meget lavere løn og ubetalt ferie for at bevare deres arbejde, mens mange andre har mistet deres arbejde og forsørgelsesgrundlag.

Den nuværende krisesituation forværrer de problemer, som Kommissionen har konstateret. Kommissionens undersøgelse viser, at atypiske og usikre former for flypersonalets beskæftigelse er ved at sprede sig, at arbejdsvilkårene forværres, og at næsten 1 ud af 5 piloter er i en usikker kontraktsituation (arbejde gennem et vikarbureau eller som angiveligt selvstændig), og at 93 % af al selvstændig virksomhed blandt piloter er proforma. Denne del af flypersonalet kan i øjeblikket ikke blive omfattet af orlovsordninger eller anden offentlig økonomisk støtte, da de ikke er direkte ansat i et luftfartselskab. På trods af undersøgelsens mange konstateringer har Kommissionen et år efter ikke fremlagt noget forslag til løsning af disse store sociale problemer.

Virkningen af krisen på flypersonalet vil have langvarige effekter, da prognoserne viser, at lufttrafikken ikke vil nå tidligere niveauer inden for en forudsigelig fremtid. Formand Von der Leyen har forpligtet sig til ikke at lade nogen i stikken i denne krise. Hvordan agter Kommissionen konkret at hjælpe de tusindvis af piloter og ansatte i flytransportsektoren, som for tiden står uden indtægt og social beskyttelse som en direkte følge af de atypiske ansættelsesformer via vikarbureauer eller som proforma selvstændige?

Der er afsat EU-midler til at hjælpe virksomhederne med at komme igennem krisen. Vil Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at afsætte ressourcer til de luftfartselskaber, der forvalter krisen på en socialt ansvarlig måde, og bestræbe sig på at bevare arbejdspladser?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik