Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 39kWORD 9k
26 mei 2020
E-003188/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Antonius Manders (PPE)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Vaststelling van geharmoniseerde EU-normen inzake huisvesting voor arbeidsmigranten in de EU

De Nederlandse en Duitse media berichtten onlangs dat arbeidsmigranten in de EU die werken in bepaalde landbouwsectoren, met name in slachthuizen, een groter risico lopen om met COVID-19 te worden besmet. Besmetting wordt in de hand gewerkt door ontoereikende, en soms zelfs onmenselijke, vervoers- en huisvestingsomstandigheden: vaak moeten twee volwassenen een ruimte van 8 m 2 delen, waardoor zij onmogelijk de voorgeschreven fysieke afstand in acht kunnen nemen. Bedrijven die arbeidsmigranten in dienst nemen verschuilen zich vaak achter uitzendbureaus en onderaannemers. Duitsland heeft binnen een week nieuwe wetgeving in dit verband aangenomen.

1. Is de Commissie het ermee eens dat deze situatie aan slavernij grenst, een gevaar voor de volksgezondheid vormt, in strijd is met de mensenrechten en de waarden van de EU, en oneerlijke concurrentie met de lokale beroepsbevolking in stand houdt?

2. Is de Commissie bereid een Europese huisvestingsnorm voor arbeidsmigranten in te voeren, teneinde de werking van de interne markt te optimaliseren en de mensenrechten en de waarden van de EU te eerbiedigen?

3. Is de Commissie bereid de invoering van een rechtshandhavingsstelsel te steunen, en ondernemingen die arbeidsmigranten in de EU in dienst nemen, aansprakelijk te stellen als de normen worden overtreden, zodat deze bedrijven ervoor zorgen dat de huisvestingsomstandigheden van de arbeidsmigranten in acht worden genomen, en niet zozeer de uitzendbureaus en onderaannemers?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid