Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 46kWORD 10k
12 juni 2020
E-003552/2020
Fråga för skriftligt besvarande
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Brando Benifei (S&D), Evin Incir (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Tanja Fajon (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Marc Angel (S&D), Nora Mebarek (S&D), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Eva Kaili (S&D), Milan Brglez (S&D), Patrizia Toia (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Dietmar Köster (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Sara Cerdas (S&D), Margarida Marques (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Robert Hajšel (S&D), Heléne Fritzon (S&D)
 Angående: Situationen för kvinnorättsaktivister i Saudiarabien

Kvinnors rättigheter i Saudiarabien är, trots vissa smärre kosmetiska förbättringar, fortfarande extremt begränsade. Det händer ofta att kvinnorättsaktivister grips och frihetsberövas utan att de står anklagades för något. Den saudiska regeringen har visserligen upphävt förbudet för kvinnor att köra bil, men sedan 2018 har fler än 30 aktivister, både män och kvinnor, gripits och ofta torterats, och ofta utan att det riktats några formella anklagelser mot dem. Till dessa hör Samar Badawi, Nassima al-Sada och Loujain al-Hathloul, kvinnor som kämpade mot systemet med manligt förmyndarskap eller till och med dristade sig att ställa upp i val. Saudiarabien är medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter, och 36 andra medlemmar riktade i mars 2019 offentlig kritik mot landet för hur människorättssituationen där ser ut. Mot bakgrund av ovanstående vill vi ha svar på följande frågor:

1. Åtar sig vice ordföranden/den höga representanten att, på diplomatisk nivå, kräva att de saudiarabiska myndigheterna släpper kvinnorättsaktivisterna, tar tillbaka alla anklagelser mot dem och upphör med alla människorättskränkningar, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr?

2. Är vice ordföranden/den höga representanten beredd att sätta press på de saudiarabiska myndigheterna för att upphäva systemet med manligt förmyndarskap och sätta stopp för diskrimineringen mot kvinnor i det saudiska samhället?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 28 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy